Operacija "Ponovni zagon poslovanja podjetja Lanea Engineering d.o.o. z učinkom razvoja"

Operacija: »Ponovni zagon poslovanja podjetja Lanea Engenieering, d.o.o. z učinkom razvoja

Prijavitelj: LANEA ENGINEERING, projektiranje in proizvodnja d.o.o.

Operacija traja od 13.03.2020 do 31.12.2024

Sofinanciranje operacije: 200.000,00 EUR

Programsko območje: Kohezijska regija Vzhodna Slovenija

Številka projekta v Načrtu razvojnih programov (NRP): 2130-21-5088

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

Namen projekta je podpora ponovnega zagona podjetja Lanea Engineering d.o.o., na katerega je COVID-19 vplival pri poslovanju predvsem pri zamujanju dobaviteljev (zaprtje mej), preložitev sprejetih naročil na leto 2021, zmanjšan obseg proizvodnje in poslovanja, padec planiranega prometa.

Podjetje je imelo na dan 13. 3. 2020 zaposlenih 28 oseb. Podjetje je izpostavljeno neugodnim razmeram poslovanja, ki je izviral iz narave obmejnega območja, kjer je bilo poslovanje omejeno predvsem v fizičnem in materialnem poslovanju zaradi zaprtja mej ter omejitev pri prehodu mej, kar je povzročilo zamude dobaviteljev in podobno.

Podjetje želi z investicijo v zagon poslovanja ohraniti število zaposlenih nad 90 % ter zagotoviti ponovni zagon podjetja v tire pred pojavom epidemije COVID-19 z novimi pristopom, kjer bi podjetje pridobili novo dodano vrednost.

Podjetje želi ohraniti konkurenčnost na domačem kot tudi na tujem trgu. Predvsem pa se želi ohraniti obstoj podjetja ter uspešno vključitev v tržne procese ter ponovno komercializacijo proizvodov, procesov ter storitev.

Podjetje bo z novim strojem zagotovilo ponovni zagon podjetja in okrepilo konkurenčnost na trgu. Namen investicije je ponovni vstop na trg z izdelkom, ki bo pripomogel k ponovnem zagonu proizvodnje.

EU SKLADI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Naziv FINANCIRANJE STROJEV IN OPREME financira Evropska unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma noo.gov.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Naziv FINANCIRANJE STROJEV IN OPREME financira Evropska unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma noo.gov.si.