NextGenerationEU - FINANCIRANJE STROJEV IN OPREME

Naziv »FINANCIRANJE STROJEV IN OPREME«

Prijavitelj: LANEA ENGINEERING, projektiranje in proizvodnja d.o.o.

Operacija traja od 29.03.2022 do 18.10.2023

Skupna finančna vrednost projekta: 199.150,00 Eur

Višina EU – financiranja: 193.125,00 Eur

Programsko območje: Vzhodna Slovenija

»Financira Evropska unija – NextGenerationEU«

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma noo.gov.si.

Opis projekta:

V našem podjetju za izdelavo mehanskih sestavnih delov izdelka uporabljamo različne vrste tehnologij obdelave: razrez materiala na žagah za kovine, varjenje, laserski razrez materiala, obdelava na CNC obdelovalnih centrih, struženje na CNC stroju, plano brušenje, peskanje, montaža sestavnih delov izdelka.

 

Namen projekta:

Z načrtovano investicijo bomo v obstoječe procese vključili še postopek žičnega in potopnega erodiranja materiala.

Načrtovani in doseženi rezultati:

V sklopu izvedbe projekta bomo tako v tehnološki proces umestili stroj za žično erozijo,  stroj za potopno erozijo in programsko opremo (QAPT POSTPROCESOR SODICK – EDM). Oba stroja bosta vpeta v linijski proces izdelave obdelanih kosov za uporabo v strojegradnji z obstoječimi CNC stroji.

Z omenjenim bomo:

  • Tehnološki proces obogatili s sodobno tehnologijo erodiranja pri obdelavi kovin.
  • Z uporabo visoko tehnološkega postopka žične in potopne erozije bomo povečali vrednost opravljenih storitev in s tem dodano vrednost na zaposlenega.
  • Novo pridobljene procese upravljali z obstoječimi zaposlenimi, kar bo dodatno ugodno vplivalo na višjo dodano vrednost po zaposlenem.
  • Skrajšali logistične poti med fazami obdelave. Pri trenutnem načinu dela se obdelovanci erodirajo pri zunanjih izvajalcih, do katerih celoten logistični proces izvedemo sami (embaliranje, naklad, dostava, prevzem po izvedeni obdelavi, razklad v Lanea Engineering).
  • Zmanjšali emisije v okolje z zmanjšano uporabo voznega parka podjetja ob ukinitvi dela logističnega procesa pri zgornji alineji.
  • Zmanjšali količino odpadnih olj in emulzij uporabljenih na CNC obdelovalnih strojih – 15% celotne količine proizvedenih polizdelkov bomo izdelali z novo pridobljeno tehnologijo obdelave z erodiranjem.
  • Zmanjšali porabo vodnih virov in s tem prispevali k trajnostni rabi in upravljanju z naravnimi viri (v odvisnosti od zmanjšanja količine odpadnih olj in emulzij uporabljenih na CNC obdelovalnih strojih)
  • Zmanjšali porabo vhodnega materiala za 5% zaradi zmanjšane uporabe orodij uporabljenih v tehnologiji CNC obdelave in ekonomičnosti odvzema materialov.
  • Zmanjšali porabo energije porabljene v podjetju, kar bo posledica bolj ugodnih logističnih procesov, večje produktivnosti in zmanjšanja potreb po klasični obdelavi na CNC strojih.
EU SKLADI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Naziv FINANCIRANJE STROJEV IN OPREME financira Evropska unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma noo.gov.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Naziv FINANCIRANJE STROJEV IN OPREME financira Evropska unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma noo.gov.si.